תאריכים ולוח זמנים dates

game days are January 4-6, 2018
setup day is Januery 3rd.

המשחק יערך בתאריכים 4-6 לינואר 2018.
יום הקמה יערך ב 3 לינואר

לוח זמנים מפורט יפורסם בהמשך.