• Logo
על המשחק

על המשחק

יעודכן בקרוב

קבוצות במשחק

אלו הקבוצות הראשיות במשחק
תל אביב החדשה

תל אביב החדשה

תל אביב החדשה יוסדה לפני 95 שנים, בשנה החמישית לספירה החדשה עם גילויו של מאגר נפט תת קרקעי. העיר הוקמה על ידי קבוצת בנאים ומהפכנים בשם הרמוניה שמטרתם הייתה ליצור מציאות טובה יותר ועתיד של שלום על ידי מסחר, מחקר ושיתוף פעולה.
בתל אביב החדשה התגבשו מעמדות רבים- לפי משלח יד, לפי אמונה, לפי עוצמה כלכלית.

שופטים

שופטים

השופטים הם קבוצת רוחב אקסקלוסיבית ומיוחדת המייצגת את החוק ברחבי נוילנד.
השופטים הם אנשי החוק הבכירים בעיר תל אביב החדשה, קרי רוח ובעלי תחושת שליחות עליונה לשמר את החיים בשממה.

כרטיסים