תאריכים ולוח זמנים

המשחק יערך בתאריכים 5-7 לינואר 2017.

לוח זמנים מפורט יפורסם בהמשך.