כסית

כסית הוא שמה של הציוויליזציה החדשה. הארגון הוקם לפי עדויות היסטוריות של קרובי משפחות ההנהגה עוד לפני נפילת הציוויליזציה הישנה. יעודו הוא לשמר תרבות, היסטוריה ותחומי דעת החשובים לאנושות.

כסית, שם שאימץ הארגון לאחר נפילת העולם הישן , נקראת על שם בית הקפה המיתולוגי בו התנהלה הבוהמיה התל-אביבית בתקופת קום המדינה.  אוכלוסיית כסית מתייחסת למורשת זו ברצינות תהומית, ורואה עצמה המשך ישיר של תרבות זו המקדשת מחשבה, קידמה ואומנות.

ארגון כסית רואה עצמו כאחראי לתקומת האנושות ככל, ומקבלת לחיקה בני אדם – ובני אדם בלבד-  אשר לא שפר מזלם להיוולד לתוכה מלכתחילה.

כסית מנוהלת ע"י קבוצת מלומדים אשר מכתיבים את נוהל חיי האוכלוסייה, ומנהלים קשרי חוץ עם קבוצות האוכלוסייה הזרות. אנשי כסית ידועים כמספקים רפואה לכל בן אנוש הזקוק לכך, וכבעלי מקצוע מיומנים. כסית מחזיקה מרכז לימוד ייחודי, ומזמינה אליה תלמידים זרים, בלבד שיהפכו לתושבי קבע ויצטרפו אל תקומת האנושות המחודשת.

שטחי כסית מתרחבים באופן קבוע, כשאר קבוצות אוכלוסיה נוספות לומדות מחדש את דרכי האנושות הישנה, תחת עידוד נלהב של ראשי הארגון.

ליצירת קשר ניתן לשלוח הודעה לקפטניות הקבוצה גילי כוהן ארזי ודרייה הדס.